For at benytte portalen skal du:
  • Logge ind med Digital Signatur eller NemId og
  • Være tildelt en rolle
Se vejledning for tildeling af rolle / attributtjeneste Se vejledning til log ind
forside logo1

Landsbyggefondens driftsstøtte

Driftsstoette.lbf.dk er en portal for samarbejdet mellem boligorganisationer og Landsbyggefonden. Via denne portal foregår samarbejdet om boligorganisationernes ansøgninger til Landsbyggefonden om driftsstøtte til renovering, huslejestøtte samt tilskud til boligsocial indsats med videre. Oplysninger om fondens støttemuligheder kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside.

Hvem kan benytte portalen?

Almene boligorganisationer, administrationsorganisationer, kommuner, realkreditinstitutter og boligorganisationernes revison har adgang til hjemmesiden.

footer